Aanschafprijs

We hopen van ganser harte dat, voordat u zich gaat verdiepen in dit hoofdstuk, u eerst alle overige informatie zorgvuldig hebt doorgenomen.

Uitgaande van het feit dat u tot de slotsom bent gekomen dat de Rhodesian Ridgeback de ideale hond voor u is en dat u een geschikte baas zult zijn voor een representant van dit bijzondere ras, nodigen wij u graag uit een aantal zaken mee te laten wegen alvorens te bepalen hoeveel geld u bereid bent uit te geven om er een aan te schaffen én te onderhouden...

Zo raden wij u aan de aanschafprijs te beschouwen als een eenmalige investering in de toekomst van een toekomstige huisgenoot, waarmee u zo’n tiental jaren uw leven zult delen. De kosten die u zult afdragen aan de fokker bij het afhalen van uw pup zijn daarmee een aanbetaling voor een, in materieel en gezondheidstechnisch opzicht, kostbaar bezit.

Wellicht hebt u via het surfen op internet ontdekt dat er best aan “goedkope” Ridgeback-pups te komen valt. Echter wanneer we alleen de materiële kant benaderen dan is het zinvol om u te realiseren dat een verschil in aanschafprijs van een paar honderd Euro’s in slechts zeer geringe verhouding staat tot de totale kosten die het leven met een Ridgeback met zich mee brengt.

Met andere woorden wees niet “Pennywise and Poundfoolish”, ga niet over één nacht ijs en bedenk dat  shoppen naar een Ridgeback, uitsluitend op prijs, een dure beslissing kan blijken te zijn.

Wees daarom kritisch in uw keuze waar een pupje te kopen en geef daarbij voorrang aan lichamelijke en geestelijke gezondheidsaspecten!

Voorgaande is beslist niet bedoeld u aan te moedigen een “Hoofdprijs” te betalen voor uw toekomstige maatje. Zoals we in de informatie elders op deze site hebben geprobeerd uit te leggen is het verantwoord en gezond ter wereld brengen van een nestje pups geen sinecure. Dat bonafide fokkers, die daar zorgvuldig mee omgaan, daarvoor een prijs vragen lijkt niet meer dan redelijk.

Bij het noemen van de hierna vermeldde prijzen gaan wij uit van de bij de rasvereniging (RRCN-) aangesloten fokkers.

Voor een rashond wordt in Nederland gemiddeld genomen 750,-  betaald, met uitschieters ver daar boven en naar beneden bij sommige rassen. De prijs die gevraagd wordt voor een Ridgeback, die volledig aan de rasstandaard voldoet, is de laatste jaren gestegen naar een niveau van zo’n 1200,-.

Het lijkt gerechtvaardigd zich af te vragen of deze prijsontwikkeling goed is voor ons ras, immers het zet de deur wijd open voor de opportunistische broodfokkerij en voor mensen die het niet zo nauw nemen met verantwoord fokken en er slechts op uit zijn een snelle boterham te verdienen .   Zelfs worden er door bonafide fokkers wel hogere prijzen dan 1200,- gevraagd en het is dan ook verstandig om alvorens een aankoop te plannen navraag te doen bij verschillende fokkers over de te verwachten hoogte van de vraagprijs. Op het moment dat u naar een nestje gaat kijken bent u namelijk meestal al snel “verkocht” bij het zien van die vertederende puppy’s.

Het is niet ondenkbaar dat er door fokkers geschermd wordt met het argument dat de ouders van uw aanstaande pup Nationaal of zelfs Internationaal kampioenstitels behaalden om daarmee een hoge prijs te rechtvaardigen. Over de redelijkheid daarvan kunnen we lang discussiëren, maar wellicht is het goed te beseffen dat het bepaald niet zeker is dat nakomelingen van titelhouders noodzakelijkerwijs even hoog scoren als hun ouders. En wilt u eigenlijk in de toekomst eigenlijk wel ‘showen’ met uw toekomstige huisgenoot?

Er zijn ook fokkers die rond de 1200,- vragen en daaraan de voorwaarde verbinden dat er een HD-onderzoek zal plaatsvinden op de leeftijd van +/- 18 maanden; de kosten van een dergelijk röntgen onderzoek kan dan bij die prijs inbegrepen zijn.

Er worden natuurlijk ook Rhodesian Ridgebacks geboren die qua uiterlijke kenmerken in meer of mindere mate afwijken van de ideale rasstandaard. Deze honden zijn verder kerngezond en even raszuiver maar hebben “schoonheidsfoutjes”, zoals bijvoorbeeld het ontbreken van de ridge, een onvolledige ridge, afwijkingen aan de configuratie van de kronen of kleurafwijkingen (over de ideale rasstandaard kunt u alles lezen op de site van de RRCN).

Wanneer u toch al niet van plan was met uw Ridgeback mee te doen met hondenshows haalt u, met zo’n pup, nog steeds een rasechte Pronkrug in huis voor een beduidend lagere prijs. Hoeveel lager dat zal zijn wordt u verteld door de fokker, maar niet zelden daalt de prijs naar zo’n 750,-.

Ook worden er via de RRCN regelmatig “herplaatsers” aangeboden. Dit zijn Ridgebacks die om een variëteit van redenen niet meer door hun vroegere baasjes gehouden kunnen worden. Of u als (beginnend) Ridgeback eigenaar geschikt bent om zo’n hond te adopteren is lang niet altijd zeker, maar de RRCN zal dat samen met u overleggen. Herplaatsers zijn in het algemeen volwassen en ook beduidend goedkoper in aanschaf.