Bezint eer u begint

 

Het  verbaast ons niet dat u het oog hebt laten vallen op een Rhodesian Ridgeback!

Immers, het is in esthetisch opzicht een prachtige hond.

Maar er schuilt ook het een en ander ónder die licht- tot roodbruine vacht!

In fysiek opzicht moet u er rekening mee houden dat het schattige Rhodesian Ridgebackpupje uitgroeit tot een grote hond met een schofthoogte van 60 tot 70 centimeters en een gewicht van 35 tot, in sommige gevallen, 50 kilo.

In aanleg is het een gezonde hond (zie ook onder Stamboom).

Geen enkele hond (ook binnen eenzelfde ras) is gelijk, maar een Rhodesian Ridgeback heeft een aantal uitgesproken kenmerkende karakterologische eigenschappen.

De Ridgeback is een intelligente en zelfstandige hond. Het is beslist geen slaafse hond die u makkelijk kunstjes zult kunnen aanleren, niet omdat hij  daarvoor het bevattingsvermogen mist, maar omdat hij daar te eigenzinnig voor is!

Een voorbeeld:  Er zijn honden die u gemakkelijk zo ver kunt krijgen om tot 30x een door u weggegooid tennisballetje met enthousiasme terug te laten brengen. Een Ridgeback zal de bedoeling snel begrijpen en zal , nadat hij u  3x de zin gegeven heeft u de 4e keer aankijken met een houding van: Ga dat ding nu zelf maar halen!

De  Rhodesian Ridgeback heeft van piepjongs af aan een consequente, positief gerichte opvoeding nodig. Zeker in de puberteit, die tot de leeftijd van 2 tot 3 jaar duurt, zult u daartoe alle zeilen bij moeten zetten en veel geduld  moeten opbrengen.

U kunt zich niet permitteren met die opvoeding te stoppen bij het bereiken van de volwassen leeftijd, want het coachen en begeleiden moet tot in lengte van jaren volgehouden worden. De Ridgeback zal uw positieve leiderschap altijd op de proef blijven stellen en als u daarin verzaakt zal hij de leiding van u overnemen en “het heft in eigen handen nemen”.

Het probleem dat u dan hebt is, letterlijk en figuurlijk, zwaarwegend en u zult zich wanhopig afvragen in hoeverre uw Ridgeback nog wel als huisgenoot te handhaven is. Mogelijk dat een  gedragstherapeut , samen met u,  nog pogingen kan ondernemen om de opvoedkundige schade te repareren!

Helaas zien wij aan het aantal “herplaatsers”  dat veel mensen zich vergissen in het belang en de moeilijkheidsgraad van een adequate opvoeding. Het noodgedwongen afstand moeten doen van een huisgenoot is niet leuk voor u, maar ook zeker niet leuk voor de hond, want die heeft immers niets anders gedaan dan datgene te doen wat zijn genen hem ingaven.

Op de pagina Eigenschappen treft u een opsomming van de uitgesproken kenmerken van de Rhodesian Ridgeback met de daarbij behorende voor- en nadelen.

Wellicht kunt u aan de hand daarvan bepalen of het profiel van de Rhodesian Ridgeback bij u past en of u uw thuisbasis geschikt  is als omgeving voor die toekomstige huisgenoot.