Vaak hebben we hoge verwachtingen van onze pas gekochte (ras-)hond. Een verwachtingspatroon dat werd gevoed door alles wat we erover het ras lazen en/of hoorden. Zo beschrijven de rasverenigingen, in niet zelden hoogdravende en positieve termen, een voor het ras kenmerkend gedragspatroon.

Bij het vuilnisbakkie uit het asiel of  in het geval van een herplaatser is de weergave van de karaktereigenschappen vaak rechtstreeks afgeleid van de informatie die door de vorige eigenaar (die afstand van de hond deed....) gegeven werd. Door de fokker van het gelegenheidsnestje worden de kwaliteiten van beide ouders vaak jubelend aangeprezen. De fokker van wereldkampioenen prijst op soortgelijke wijze nakomelingen daarvan.

Allemaal voeden zij het verwachtingspatroon waarmee u met uw aanschaf  huiswaarts keert.

Parkeer al die informatie in het achterhoofd en hanteer die niet als leidraad voor de benadering van uw hond. Vergeet het voorlopig zodra u uw pup of hond in huis heeft. Ook rashonden zijn geen eenheidsworsten 
Geef het dier een kans zijn eigen karakter te ontwikkelen met alle bijbehorende 
(eigen-) aardigheden. Neem een gezonde afstand van vooroordelen en verwachtingen. Benader uw hond als individu en creŽer geen ideaalbeeld waar geen enkele hond uiteindelijk aan zal kunnen voldoen. Op die manier geeft u zichzelf de kans de eerste tijd  meer van uw hond te leren dan de hond van u. Probeer eens uit te vinden hoe uw hond op verschillende situaties reageert. Leer eerst zijn karakter kennen voordat u begint met het bijschaven daarvan. Vooroordelen leiden niet zelden tot grote mis(ver)standen.

Tijdens de eerste 13 weken van zijn leven dient de hond zoveel mogelijk kennis te maken met de omstandigheden waarin hij in de rest van zijn leven zal doorbrengen.

Een hond op de boerderij zal snel moeten kennismaken met het vee en de stadshond met het verkeer. Wat hij in de eerste tijd meemaakt hoeft hij in de rest van zijn leven niet te leren. Daarbij is uw houding t.o.v. al deze zaken het belangrijkst. Als u een briesend paard of een claxonerende auto negeert zal ook de hond aannemen dat hij daarvoor niets te vrezen heeft.

Let op uw hond; u kunt er zeker van zijn dat de hond beslist altijd op u let! Onbewuste intentiegebaren worden snel opgemerkt door de hond. Als u zich onzeker voelt bemerkt de hond dat sneller dan u denkt. Maar bemerkt u ook wanneer hij onzeker is? Train uzelf in het lezen van de lichaamstaal van uw hond, het volgen van goede cursussen kan u daarbij helpen. Ook zijn er diverse uitstekende boeken over dit onderwerp geschreven...en dan is er ook altijd nog het www. U zult zich een eigen mening moeten gaan vormen over wat uw hond wel of niet aankan. Ook al heeft bijvoorbeeld de herplaatsende instantie of fokker u verzekerd dat de hond prima met kinderen overweg kan (hij kwam immers uit een kinderrijk 
gezin!), dan nog zult u moeten opletten. Sommige honden zijn heel vriendelijk tegen eigen kinderen en kunnen daarentegen behoorlijk onverdraagzaam zijn tegenover vreemde kinderen in de buurt.

Niet zelden besluiten mensen tot aanschaf, verblind door mooie verhalen uit pretentieloze weekbladen en op basis van de vaak lyrische beschrijvingen in oppervlakkige hondenencyclopedieŽn over een ras.  Rasverenigingen en fokkers hebben vaak de neiging zich te beperken tot het uitwijden over de positieve kenmerken van het ras. Men schetst hiermee een standaard en een daarbij behorend verwachtingspatroon waaraan, in de ogen van de toekomstige eigenaar, de hond moet voldoen. Dat dit veel honden niet lukt moge blijken uit het grote aantal herplaatsers en asieldieren. In veel gevallen zijn dat honden die niet aan de hooggespannen verwachtingen voldeden.

Tot slot: In potentie zijn veel algemene raseigenschappen vaak best aanwezig maar zij dienen nog wel door de begeleider (de baas!) te worden ontwikkeld en gestuurd.....