Hoewel gezegd kan worden dat de RR over een algemene karaktereigenschappen beschikt die van voorspellende waarde zijn met betrekking tot de geschiktheid voor bepaalde trainingen (of zelfs africhting), is het handig daaraan toe te voegen dat niet iedere Ridgeback gelijk is.

Hoe het individuele karakter van een opgroeiende RR zich gaat ontwikkelen en hoe geschikt hij zal blijken te zijn voor welke trainingen zal, op het vroegst, tegen het einde van het eerste levensjaar bepaald kunnen worden.

Overtrain uw RR niet. Veelal zijn ze snel verveeld en onthoud dat alleen trainen op de cursus niet voldoende is. Alles wat een hond in training-technische zin oppikt is situatie gebonden. Zorg er dus voor dat bij alles wat u doet leermomenten inlast. Wilt u hem iets geven, zoals een knuffel of een koekje, laat hem er dan iets voor doen. U zult dan tot de ontdekking komen dat bijvoorbeeld commando's als "zit" en "af" ineens veel sneller begrepen worden.

Hieronder volgen een paar (Engelstalige) websites, waarop nadere info te vinden is over de diverse training (on-)mogelijkheden voor de RR:

http://www.gvfrrc.org/coursepage/lurecourse.html

http://yandisa.com/training.html

Rhodesian Ridgeback Forum -> Algemeen -> Sport & spel

De laatste verwijst naar één van de pagina’s van het forum van de RRCN (de Nederlandse RR rasvereniging).

Overigens kan het bijzonder nuttig zijn u aan te sluiten bij bovenstaand forum (of andere fora, zoals bijvoorbeeld www.ridgebacklijst.nl ). U kunt daar ervaringen delen met, en vragen stellen aan, enkele honderden aangesloten Ridgeback-eigenaren.